Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06
Tilikirjaus              
Saamiset Yhteensä 14 285 -19 811 2 789 -20 436 -4 999 13 441
1. Suorat sijoitukset 5 280 -5 588 -502 120 -175 1 252
2. Arvopaperisijoitukset -98 2 529 -1 573 406 604 -2 332
3. Muut sijoitukset 18 088 -8 478 16 263 -14 495 4 129 20 081
4. Johdannaiset -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 472 -5 826
5. Valuuttavaranto 31 -9 -132 -35 -84 266
Velat Yhteensä 16 730 -18 239 3 732 -18 224 -7 983 11 722
1. Suorat sijoitukset 9 655 -1 534 577 169 -571 5 935
2. Arvopaperisijoitukset -2 255 -1 875 1 996 560 2 082 -2 215
3. Muut sijoitukset 17 691 -7 656 12 310 -13 354 -1 346 13 151
4. Johdannaiset -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 150
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.08.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_003_fi.html