Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/05 2015/06
1. Vaihtotase -3 825 -1 543 57 589
1.1 Tavarat 679 2 305 589 446
1.2 Palvelut -1 451 -864 -69 -83
1.3 Ensitulo -541 -986 -269 421
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 512 -1 998 -195 -195
2. Pääomatase 202 214 13 13
3. Rahoitustase -9 254 -650 2 984 1 719
3.1 Suorat sijoitukset -13 603 -17 294 396 -4 684
3.2 Arvopaperisijoitukset 5 461 3 484 -1 479 -117
3.3 Muut sijoitukset -178 19 012 5 475 6 930
3.4 Johdannaiset -727 -5 835 -1 324 -676
3.5 Valuuttavaranto -207 -17 -84 266
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5630 679 2 914 1 117
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.08.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_004_fi.html