Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -9 840 -11 474 -32 463 -2 409 -11 682
S11 Yritykset -10 475 -6 954 -6 946 -4 936 -2 417
S121 Keskuspankki -1 051 -6 682 7 773 5 031 5 070
S122 Muut rahalaitokset 2 314 7 407 -16 107 7 855 -6 950
S123 Rahamarkkinarahastot -183 378 68 415 -23
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 866 410 -1 073 1 070 1 465
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 450 728 -221 256 850
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -1 117 -482 -1 303 2 014 -802
S1311 Valtionhallinto -3 241 -4 671 -9 219 -5 474 -1 334
S1313 Paikallishallinto 5 1   -18 -4
S1314 Sosiaaliturvarahastot 1 415 -1 628 -5 522 -8 496 -7 181
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 178 18 88 -124 -354
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -7 339 -11 229 -35 119 1 249 -16 283
S11 Yritykset -8 123 -5 462 -10 099 -451 -4 741
S121 Keskuspankki -282 88 67 47 596
S122 Muut rahalaitokset 4 693 253 -14 635 12 826 -4 060
S123 Rahamarkkinarahastot -7   -3 5 5
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 886 -1 138 -671 472 -2
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 814 1 259 624 424 49
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -297 54 80 -98 -268
S1311 Valtionhallinto -3 041 -3 665 -5 885 -5 072 -3 460
S1313 Paikallishallinto 113 115 236 -69 63
S1314 Sosiaaliturvarahastot -2 096 -2 733 -4 834 -6 836 -4 464
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt         -
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -2 501 -245 2 656 -3 657 4 601
S11 Yritykset -2 352 -1 492 3 152 -4 486 2 324
S121 Keskuspankki -769 -6 769 7 705 4 983 4 473
S122 Muut rahalaitokset -2 379 7 154 -1 472 -4 972 -2 890
S123 Rahamarkkinarahastot -176 378 71 410 -28
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 980 1 548 -402 598 1 467
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -364 -531 -845 -168 801
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -820 -536 -1 383 2 113 -535
S1311 Valtionhallinto -200 -1 006 -3 334 -402 2 126
S1313 Paikallishallinto -108 -114 -236 51 -67
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 511 1 105 -689 -1 660 -2 717
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 178 18 88 -124 -354
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.9. 2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2015, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2015/07/mata_2015_07_2015-09-15_tau_002_fi.html