Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08
1. Vaihtotase -53 -83 -121 -1 271 197 702 345 195
1.1 Tavarat -28 11 123 679 566 413 304 97
1.2 Palvelut -74 -87 -114 -192 -185 -199 -99 -83
1.3 Ensitulo 244 188 65 -1 570 5 678 283 324
1.4 Tulojen uudelleenjako -195 -195 -195 -189 -189 -189 -143 -143
2. Pääomatase 17 17 17 17 17 17 13 13
3. Rahoitustase -2 248 -1 332 -77 -2 237 3 233 3 605 -1 008 -4 014
3.1 Suorat sijoitukset -4 161 -3 840 -961 -73 655 -4 442 -190 -972
3.2 Arvopaperisijoitukset 2 141 4 431 -2 848 -155 -1 488 1 486 2 673 1 875
3.3 Muut sijoitukset 397 -822 3 979 -1 141 5 475 6 975 -3 028 -4 587
3.4 Johdannaiset -656 -1 092 -115 -834 -1 325 -680 -249 -358
3.5 Valuuttavaranto 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 212 -1 266 27 -983 3 019 2 886 -1 366 -4 222
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2015, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_001_fi.html