Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08
Tilikirjaus                  
Saamiset Yhteensä 14 390 -19 712 2 914 -20 421 -4 738 13 478 -22 483 15 997
1. Suorat sijoitukset 5 408 -5 460 -388 136 95 1 344 873 165
2. Arvopaperisijoitukset -121 2 501 -1 586 405 595 -2 351 -2 458 1 653
3. Muut sijoitukset 18 088 -8 478 16 286 -14 495 4 129 20 059 -15 725 19 185
4. Johdannaiset -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 473 -5 840 -4 960 -5 035
5. Valuuttavaranto 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28
Velat Yhteensä 16 638 -18 380 2 991 -18 184 -7 971 9 873 -21 475 20 011
1. Suorat sijoitukset 9 569 -1 620 572 209 -560 5 786 1 064 1 137
2. Arvopaperisijoitukset -2 261 -1 931 1 262 560 2 082 -3 837 -5 131 -222
3. Muut sijoitukset 17 691 -7 656 12 307 -13 354 -1 346 13 084 -12 697 23 772
4. Johdannaiset -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 160 -4 711 -4 677
5. Valuuttavaranto . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_003_fi.html