Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/07 2015/08
1. Vaihtotase -1 777 833 345 195
1.1 Tavarat 1 318 3 166 304 97
1.2 Palvelut -1 820 -1 622 -99 -83
1.3 Ensitulo 1 130 1 529 283 324
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 406 -2 241 -143 -143
2. Pääomatase 188 212 13 13
3. Rahoitustase -8 395 -1 438 -1 008 -4 014
3.1 Suorat sijoitukset -12 552 -15 707 -190 -972
3.2 Arvopaperisijoitukset 4 619 9 300 2 673 1 875
3.3 Muut sijoitukset 293 10 940 -3 028 -4 587
3.4 Johdannaiset -547 -5 767 -249 -358
3.5 Valuuttavaranto -207 -205 -213 28
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -6 806 -2 483 -1 366 -4 222
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_004_fi.html