Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09
1. Vaihtotase -44 -80 -110 -1 259 212 694 324 177 395
1.1 Tavarat -43 -10 110 668 558 379 285 82 242
1.2 Palvelut -75 -88 -115 -192 -187 -203 -101 -86 -81
1.3 Ensitulo 269 212 89 -1 545 30 707 283 324 377
1.4 Tulojen uudelleenjako -195 -195 -195 -189 -189 -189 -143 -143 -143
2. Pääomatase 17 17 17 17 17 17 13 13 13
3. Rahoitustase -2 236 -1 320 -65 -2 231 3 243 5 471 -1 008 -4 012 8 639
3.1 Suorat sijoitukset -4 154 -3 832 -953 -66 664 -5 453 -190 -972 4 694
3.2 Arvopaperisijoitukset 2 141 4 431 -2 848 -161 -1 491 4 385 2 673 1 875 -5 523
3.3 Muut sijoitukset 401 -818 3 983 -1 137 5 479 6 953 -3 028 -4 587 9 662
3.4 Johdannaiset -656 -1 092 -115 -834 -1 325 -681 -249 -356 -345
3.5 Valuuttavaranto 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28 151
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 209 -1 257 28 -989 3 014 4 760 -1 344 -4 201 8 231
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2015, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/09/mata_2015_09_2015-11-13_tau_001_fi.html