Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/08 2015/09
1. Vaihtotase -1 932 607 177 395
1.1 Tavarat 900 2 744 82 242
1.2 Palvelut -1 825 -1 672 -86 -81
1.3 Ensitulo 1 398 1 776 324 377
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 406 -2 241 -143 -143
2. Pääomatase 188 212 13 13
3. Rahoitustase -7 401 8 988 -4 012 8 639
3.1 Suorat sijoitukset -13 465 -11 369 -972 4 694
3.2 Arvopaperisijoitukset 4 619 4 226 1 875 -5 523
3.3 Muut sijoitukset 2 340 21 991 -4 587 9 662
3.4 Johdannaiset -687 -5 961 -356 -345
3.5 Valuuttavaranto -207 101 28 151
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 656 8 168 -4 201 8 231
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/09/mata_2015_09_2015-11-13_tau_004_fi.html