Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 709 977 719 062 798 646 753 126 731 933
S11 Yritykset 118 587 121 035 127 656 131 511 129 303
S121 Keskuspankki 37 150 45 139 51 141 55 900 54 800
S122 Muut rahalaitokset 290 029 291 461 334 274 285 758 278 712
S123 Rahamarkkinarahastot 2 287 2 351 2 765 2 732 2 657
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 61 796 62 403 68 673 67 995 64 061
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 21 570 20 907 23 437 23 931 24 512
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 428 24 458 27 716 25 983 26 320
S1311 Valtionhallinto 21 216 18 742 20 529 21 822 17 812
S1313 Paikallishallinto 435 436 482 427 447
S1314 Sosiaaliturvarahastot 119 155 119 744 128 217 124 101 121 668
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 325 12 387 13 756 12 966 11 642
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 709 842 725 174 805 087 743 802 731 129
S11 Yritykset 176 056 182 661 202 602 194 714 186 070
S121 Keskuspankki 10 469 10 607 10 748 11 437 11 216
S122 Muut rahalaitokset 359 540 363 007 412 761 367 727 364 039
S123 Rahamarkkinarahastot 40 37 42 46 47
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 17 540 17 260 19 223 18 857 17 704
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 29 787 31 014 35 351 33 169 35 546
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1 119 1 284 1 250 983 987
S1311 Valtionhallinto 107 915 111 771 114 932 110 107 108 644
S1313 Paikallishallinto 2 555 2 791 2 602 2 665 2 680
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 807 3 728 4 589 3 108 3 208
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 014 1 014 988 988 988
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 135 -6 112 -6 441 9 324 805
S11 Yritykset -57 469 -61 626 -74 947 -63 204 -56 766
S121 Keskuspankki 26 681 34 531 40 393 44 462 43 584
S122 Muut rahalaitokset -69 510 -71 546 -78 487 -81 969 -85 327
S123 Rahamarkkinarahastot 2 247 2 314 2 724 2 686 2 610
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 44 255 45 143 49 450 49 139 46 357
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -8 217 -10 107 -11 914 -9 238 -11 034
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 24 309 23 174 26 466 25 000 25 334
S1311 Valtionhallinto -86 699 -93 029 -94 403 -88 285 -90 833
S1313 Paikallishallinto -2 121 -2 355 -2 120 -2 238 -2 233
S1314 Sosiaaliturvarahastot 115 348 116 017 123 628 120 992 118 460
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 311 11 372 12 768 11 979 10 654
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Katri Kaaja 029 551 3488, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12. 2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/10/mata_2015_10_2015-12-15_tau_003_fi.html