Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/09 2015/10
1. Vaihtotase -1 932 639 425 -25
1.1 Tavarat 900 2 479 210 32
1.2 Palvelut -1 825 -1 374 -17 -143
1.3 Ensitulo 1 398 1 766 372 306
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 406 -2 233 -141 -220
2. Pääomatase 188 224 17 24
3. Rahoitustase -7 401 6 800 5 107 443
3.1 Suorat sijoitukset -13 465 -13 545 1 084 42
3.2 Arvopaperisijoitukset 4 619 6 844 -5 526 3 386
3.3 Muut sijoitukset 2 340 19 492 9 744 -2 892
3.4 Johdannaiset -687 -6 110 -346 -94
3.5 Valuuttavaranto -207 119 151 1
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 656 5 937 4 666 443
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Katri Kaaja 029 551 3488, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12. 2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/10/mata_2015_10_2015-12-15_tau_004_fi.html