Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/10 2015/11
1. Vaihtotase -1 932 637 13 -21
1.1 Tavarat 900 2 409 75 -20
1.2 Palvelut -1 825 -1 339 -148 -132
1.3 Ensitulo 1 398 1 799 306 351
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 406 -2 233 -220 -220
2. Pääomatase 188 224 24 24
3. Rahoitustase -7 401 1 195 422 -7 695
3.1 Suorat sijoitukset -13 465 -13 733 42 -2 954
3.2 Arvopaperisijoitukset 4 619 6 317 3 409 -3 858
3.3 Muut sijoitukset 2 340 13 722 -2 892 -1 293
3.4 Johdannaiset -687 -5 112 -138 597
3.5 Valuuttavaranto -207 2 1 -187
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 656 335 385 -7 699
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3318, Katri Kaaja 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.01.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/11/mata_2015_11_2016-01-15_tau_004_fi.html