Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa

   
2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12
1. Vaihtotase 383 215 425 13 -13 -191
1.1 Tavarat 251 26 210 75 -11 -100
1.2 Palvelut -11 3 -17 -148 -134 -145
1.3 Ensitulo 284 326 372 306 351 273
1.4 Tulojen uudelleenjako -141 -141 -141 -220 -220 -219
2. Pääomatase 17 17 17 24 24 24
3. Rahoitustase -272 -3 192 5 107 422 -7 568 3 561
3.1 Suorat sijoitukset 1 326 -972 1 084 42 -2 917 -495
3.2 Arvopaperisijoitukset 2 673 1 914 -5 526 3 409 -3 812 -4 414
3.3 Muut sijoitukset -3 810 -3 807 9 744 -2 892 -1 279 8 528
3.4 Johdannaiset -248 -355 -346 -138 627 -12
3.5 Valuuttavaranto -213 28 151 1 -187 -47
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -672 -3 424 4 666 385 -7 579 3 728
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.02.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2015, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/12/mata_2015_12_2016-02-15_tau_001_fi.html