Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/11 2015/12
1. Vaihtotase -1931 244 -13 -191
1.1 Tavarat 900 2 113 -11 -100
1.2 Palvelut -1825 -1 312 -134 -145
1.3 Ensitulo 1397 1 675 351 273
1.4 Tulojen uudelleenjako -2406 -2 232 -220 -219
2. Pääomatase 189 224 24 24
3. Rahoitustase -7400 920 -7 568 3 561
3.1 Suorat sijoitukset -13463 -15 727 -2 917 -495
3.2 Arvopaperisijoitukset 4618 701 -3 812 -4 414
3.3 Muut sijoitukset 2340 21 348 -1 279 8 528
3.4 Johdannaiset -689 -5 174 627 -12
3.5 Valuuttavaranto -207 -228 -187 -47
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5655 452 -7 579 3 728
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.02.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/12/mata_2015_12_2016-02-15_tau_004_fi.html