Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Ulkomaiset bruttosaamiset sijoituslajeittain, kanta, milj. euroa

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1. Varallisuusasema Saamiset 610 875 732 045 726 329 648 899 713 784 701 761
Velat 579 916 702 320 702 922 641 066 719 184 700 468
Netto 30 960 29 724 23 406 7 834 -5 400 1 293
1.1 Suorat sijoitukset Saamiset 140 451 134 036 145 367 136 178 127 087 132 522
Velat 102 339 99 692 103 872 95 167 106 772 121 323
Netto 38 112 34 345 41 495 41 011 20 315 11 199
1.2 Arvopaperisijoitukset Saamiset 214 755 210 528 239 938 251 641 285 812 291 898
Velat 207 492 203 245 241 096 263 911 291 642 298 059
Netto 7 263 7 283 -1 157 -12 270 -5 830 -6 160
1.3 Johdannaiset Saamiset 108 335 184 524 135 596 85 296 124 837 100 302
Velat 103 282 176 731 127 159 80 274 117 810 97 092
Netto 5 053 7 794 8 437 5 021 7 027 3 210
1.4 Muut sijoitukset Saamiset 140 179 194 965 197 030 167 614 167 265 167 842
Velat 166 803 222 653 230 796 201 713 202 959 183 995
Netto -26 624 -27 687 -33 765 -34 099 -35 694 -16 153
1.5 Valuuttavaranto Saamiset 7 155 7 991 8 397 8 171 8 782 9 197
Velat . . . . . .
Netto 7 155 7 991 8 397 8 171 8 782 9 197
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2015, Liitetaulukko 1. Ulkomaiset bruttosaamiset sijoituslajeittain, kanta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_tau_001_fi.html