Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saamiset 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 1 617 80 782 18 621 -90 619 -58 337 -93 758
1.1 Suorat sijoitukset 11 217 -2 532 6 523 -5 520 126 -491
1.1.1 Oma pääoma 5 166 466 3 390 -4 180 2 675 -340
1.1.2 Muu pääoma 6 052 -2 998 3 133 -1 340 -2 549 -152
1.2 Arvopaperisijoitukset 21 044 4 218 15 831 8 445 13 651 -622
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 11 339 -2 251 8 716 7 089 3 903 1 402
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 10 857 8 156 6 401 3 132 8 533 -2 597
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -1 152 -1 687 714 -1 776 1 215 573
1.3 Johdannaiset -58 372 -4 893 -5 921 -65 885 -69 516 -89 713
1.4 Muut sijoitukset 29 346 83 610 1 656 -28 428 -2 392 -2 712
1.5 Valuuttavaranto -1 619 378 532 769 -207 -219
Velat 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto -1 574 89 077 35 570 -83 408 -48 728 -91 734
1.1 Suorat sijoitukset 9 097 -4 302 3 885 -3 812 13 031 15 273
1.1.1 Oma pääoma 6 052 571 1 307 963 5 248 1 251
1.1.2 Muu pääoma 3 045 -4 874 2 577 -4 775 7 784 14 021
1.2 Arvopaperisijoitukset 11 164 12 169 25 158 12 279 10 422 2 183
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -974 -705 2 416 2 730 4 293 1 697
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 14 955 19 177 26 088 9 536 6 913 10 522
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -2 818 -6 303 -3 346 12 -784 -10 036
1.3 Johdannaiset -58 495 -3 752 -4 817 -63 895 -68 838 -84 667
1.4 Muut sijoitukset 36 660 84 963 11 344 -27 980 -3 343 -24 522
1.5 Valuuttavaranto . . . . . .
Netto 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 3 191 -8 295 -16 949 -7 211 -9 609 -2 024
1.1 Suorat sijoitukset 2 120 1 770 2 638 -1 708 -12 905 -15 764
1.1.1 Oma pääoma -887 -105 2 083 -5 142 -2 573 -1 591
1.1.2 Muu pääoma 3 007 1 876 555 3 435 -10 332 -14 173
1.2 Arvopaperisijoitukset 9 880 -7 950 -9 328 -3 834 3 230 -2 805
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 12 313 -1 546 6 299 4 359 -390 -295
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat -4 098 -11 021 -19 687 -6 405 1 620 -13 119
1.2.3 Rahamarkkinapaperit 1 666 4 617 4 060 -1 788 1 999 10 609
1.3 Johdannaiset 124 -1 140 -1 104 -1 990 -678 -5 047
1.4 Muut sijoitukset -7 314 -1 353 -9 688 -448 951 21 810
1.5 Valuuttavaranto -1 619 378 532 769 -207 -219
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2015, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_tau_002_fi.html