Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2015/12 2016/01
1. Bytesbalans 287 257 27 -86
1.1 Varor 2 522 2 467 70 -83
1.2 Tjänster -1 282 -1 262 -128 -55
1.3 Primära inkomster 1 193 1 207 265 276
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 155 -180 -224
2. Kapitalbalans 202 202 17 17
3. Finansiell balans -2 413 -977 2 936 -963
3.1 Direktinvesteringar -16 976 -2 885 -512 9 923
3.2 Portföljinvesteringar 631 -14 526 -4 480 -13 016
3.3 Övriga investeringar 19 253 22 735 7 967 3 735
3.4 Finansiella derivat -5 102 -5 784 -1 -1 337
3.5 Valutareserv -219 -517 -38 -267
4. Restpost -2 902 -1 436 2 892 -894
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2016, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tau_004_sv.html