Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2015/12 2016/01
1. Vaihtotase 287 257 27 -86
1.1 Tavarat 2 522 2 467 70 -83
1.2 Palvelut -1 282 -1 262 -128 -55
1.3 Ensitulo 1 193 1 207 265 276
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 147 -2 155 -180 -224
2. Pääomatase 202 202 17 17
3. Rahoitustase -2 413 -977 2 936 -963
3.1 Suorat sijoitukset -16 976 -2 885 -512 9 923
3.2 Arvopaperisijoitukset 631 -14 526 -4 480 -13 016
3.3 Muut sijoitukset 19 253 22 735 7 967 3 735
3.4 Johdannaiset -5 102 -5 784 -1 -1 337
3.5 Valuuttavaranto -219 -517 -38 -267
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 902 -1 436 2 892 -894
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2016, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tau_004_fi.html