Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02
1. Bytesbalans 400 236 58 27 -113 145
1.1 Varor 198 239 8 70 -113 161
1.2 Tjänster -28 -126 -112 -128 -61 -74
1.3 Primära inkomster 363 303 342 265 285 282
1.4 Sekundära inkomster -133 -180 -180 -180 -224 -224
2. Kapitalbalans 17 17 17 17 17 17
3. Finansiell balans 4 493 85 -7 905 2 936 -1 259 -1 016
3.1 Direktinvesteringar 576 -145 -3 100 -512 9 923 3 475
3.2 Portföljinvesteringar -5 526 3 409 -3 812 -4 480 -12 970 -597
3.3 Övriga investeringar 9 616 -3 034 -1 434 7 967 3 393 -4 486
3.4 Finansiella derivat -325 -147 628 -1 -1 337 229
3.5 Valutareserv 151 1 -187 -38 -267 363
4. Restpost 4 075 -168 -7 980 2 892 -1 163 -1 178
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2016, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/02/mata_2016_02_2016-04-15_tau_001_sv.html