Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/kk
2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02
1. Vaihtotase 400 236 58 27 -113 145
1.1 Tavarat 198 239 8 70 -113 161
1.2 Palvelut -28 -126 -112 -128 -61 -74
1.3 Ensitulo 363 303 342 265 285 282
1.4 Tulojen uudelleenjako -133 -180 -180 -180 -224 -224
2. Pääomatase 17 17 17 17 17 17
3. Rahoitustase 4 493 85 -7 905 2 936 -1 259 -1 016
3.1 Suorat sijoitukset 576 -145 -3 100 -512 9 923 3 475
3.2 Arvopaperisijoitukset -5 526 3 409 -3 812 -4 480 -12 970 -597
3.3 Muut sijoitukset 9 616 -3 034 -1 434 7 967 3 393 -4 486
3.4 Johdannaiset -325 -147 628 -1 -1 337 229
3.5 Valuuttavaranto 151 1 -187 -38 -267 363
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 4 075 -168 -7 980 2 892 -1 163 -1 178
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2016, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/02/mata_2016_02_2016-04-15_tau_001_fi.html