Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/01 2016/02
1. Vaihtotase 287 461 -113 145
1.1 Tavarat 2 522 2 587 -113 161
1.2 Palvelut -1 282 -1 255 -61 -74
1.3 Ensitulo 1 193 1 291 285 282
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 147 -2 162 -224 -224
2. Pääomatase 202 202 17 17
3. Rahoitustase -2 413 -804 -1 259 -1 016
3.1 Suorat sijoitukset -16 976 4 437 9 923 3 475
3.2 Arvopaperisijoitukset 631 -19 505 -12 970 -597
3.3 Muut sijoitukset 19 253 18 871 3 393 -4 486
3.4 Johdannaiset -5 102 -4 462 -1 337 229
3.5 Valuuttavaranto -219 -146 -267 363
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 902 -1 467 -1 163 -1 178
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2016, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/02/mata_2016_02_2016-04-15_tau_004_fi.html