Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1
Tillgånger S1 Totala ekonomin -2 165 -9 704 -23 059 -59 374 26 531
S11 Icke-finansiella företag -4 704 -3 484 -7 008 -7 211 5 978
S121 Centralbanken 5 031 5 208 -850 -9 176 25 575
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 854 -6 950 -10 396 -32 221 4 627
S123 Penningmarknadsfonder 415 -23 -67 -97 -150
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 070 1 470 -180 1 000 -182
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 256 850 806 201 -169
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 068 -790 928 177 970
S1311 Staten -5 527 -1 363 -5 022 -8 695 -5 259
S1313 Lokalförvaltning -18 -4 29 8 4
S1314 Socialskyddsfonder -8 496 -4 275 -1 540 -3 620 -4 959
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -112 -342 242 262 97
Skulder S1 Totala ekonomin 1 931 -15 453 -23 878 -54 490 32 097
S11 Icke-finansiella företag 255 -4 028 -9 694 -3 861 6 339
S121 Centralbanken 47 734 -97 89 449
S122 Övriga monetära finansinstitut 12 831 -4 057 -7 295 -40 450 34 943
S123 Penningmarknadsfonder 5 5 1 -11 36
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 472 -2 4 209 341
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 422 47 1 237 107 339
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -111 -280 -7 59 50
S1311 Staten -5 072 -3 456 -3 641 -6 342 -4 631
S1313 Lokalförvaltning -81 50 -10 42 -41
S1314 Socialskyddsfonder -6 836 -4 464 -4 375 -4 332 -5 728
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer   - - -  
Netto S1 Totala ekonomin -4 097 5 749 818 -4 884 -5 566
S11 Icke-finansiella företag -4 959 544 2 686 -3 350 -361
S121 Centralbanken 4 983 4 473 -753 -9 266 25 127
S122 Övriga monetära finansinstitut -4 977 -2 893 -3 101 8 229 -30 316
S123 Penningmarknadsfonder 410 -28 -68 -86 -186
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 598 1 472 -184 790 -524
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -166 803 -431 94 -508
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 179 -510 934 118 920
S1311 Staten -455 2 094 -1 381 -2 353 -628
S1313 Lokalförvaltning 64 -53 39 -34 45
S1314 Socialskyddsfonder -1 660 190 2 834 712 768
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -112 -342 242 262 97
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2016, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tau_002_sv.html