Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -2 165 -9 704 -23 059 -59 374 26 531
S11 Yritykset -4 704 -3 484 -7 008 -7 211 5 978
S121 Keskuspankki 5 031 5 208 -850 -9 176 25 575
S122 Muut rahalaitokset 7 854 -6 950 -10 396 -32 221 4 627
S123 Rahamarkkinarahastot 415 -23 -67 -97 -150
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 070 1 470 -180 1 000 -182
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 256 850 806 201 -169
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 068 -790 928 177 970
S1311 Valtionhallinto -5 527 -1 363 -5 022 -8 695 -5 259
S1313 Paikallishallinto -18 -4 29 8 4
S1314 Sosiaaliturvarahastot -8 496 -4 275 -1 540 -3 620 -4 959
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -112 -342 242 262 97
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1 931 -15 453 -23 878 -54 490 32 097
S11 Yritykset 255 -4 028 -9 694 -3 861 6 339
S121 Keskuspankki 47 734 -97 89 449
S122 Muut rahalaitokset 12 831 -4 057 -7 295 -40 450 34 943
S123 Rahamarkkinarahastot 5 5 1 -11 36
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 472 -2 4 209 341
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 422 47 1 237 107 339
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -111 -280 -7 59 50
S1311 Valtionhallinto -5 072 -3 456 -3 641 -6 342 -4 631
S1313 Paikallishallinto -81 50 -10 42 -41
S1314 Sosiaaliturvarahastot -6 836 -4 464 -4 375 -4 332 -5 728
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt   - - -  
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -4 097 5 749 818 -4 884 -5 566
S11 Yritykset -4 959 544 2 686 -3 350 -361
S121 Keskuspankki 4 983 4 473 -753 -9 266 25 127
S122 Muut rahalaitokset -4 977 -2 893 -3 101 8 229 -30 316
S123 Rahamarkkinarahastot 410 -28 -68 -86 -186
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 598 1 472 -184 790 -524
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -166 803 -431 94 -508
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 179 -510 934 118 920
S1311 Valtionhallinto -455 2 094 -1 381 -2 353 -628
S1313 Paikallishallinto 64 -53 39 -34 45
S1314 Sosiaaliturvarahastot -1 660 190 2 834 712 768
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -112 -342 242 262 97
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2016, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tau_002_fi.html