Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1
Tillgånger S1 Totala ekonomin 794 593 752 198 734 365 697 762 744 396
S11 Icke-finansiella företag 127 868 131 847 131 237 132 523 139 922
S121 Centralbanken 51 141 55 900 54 928 45 908 71 227
S122 Övriga monetära finansinstitut 329 680 284 124 278 718 241 297 256 000
S123 Penningmarknadsfonder 2 765 2 732 2 657 2 553 2 397
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 68 673 67 995 64 061 67 503 66 075
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 23 437 23 930 24 484 24 810 25 335
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 27 064 25 368 25 722 26 229 27 537
S1311 Staten 21 181 22 437 18 410 18 618 20 796
S1313 Lokalförvaltning 482 427 447 458 459
S1314 Socialskyddsfonder 128 217 124 101 121 667 125 144 122 592
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 084 13 337 12 035 12 718 12 056
Skulder S1 Totala ekonomin 800 469 748 599 734 761 705 805 754 513
S11 Icke-finansiella företag 203 319 198 718 190 428 201 361 203 126
S121 Centralbanken 10 748 11 437 11 344 11 538 11 859
S122 Övriga monetära finansinstitut 408 731 366 737 364 047 319 789 362 847
S123 Penningmarknadsfonder 42 46 47 36 72
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 19 223 18 857 17 704 18 747 18 791
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 35 351 33 169 35 546 36 975 36 380
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 250 983 987 1 060 1 141
S1311 Staten 113 573 111 849 107 766 109 339 113 225
S1313 Lokalförvaltning 2 589 2 639 2 629 2 671 2 630
S1314 Socialskyddsfonder 4 589 3 108 3 208 3 234 3 357
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1 055 1 055 1 055 1 055 1 084
Netto S1 Totala ekonomin -5 876 3 600 -396 -8 043 -10 117
S11 Icke-finansiella företag -75 450 -66 871 -59 191 -68 838 -63 204
S121 Centralbanken 40 393 44 462 43 584 34 370 59 367
S122 Övriga monetära finansinstitut -79 051 -82 612 -85 329 -78 492 -106 848
S123 Penningmarknadsfonder 2 724 2 686 2 610 2 517 2 325
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 49 450 49 138 46 357 48 756 47 284
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -11 914 -9 238 -11 062 -12 165 -11 046
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 814 24 385 24 735 25 170 26 396
S1311 Staten -92 391 -89 412 -89 356 -90 721 -92 429
S1313 Lokalförvaltning -2 107 -2 212 -2 183 -2 213 -2 171
S1314 Socialskyddsfonder 123 628 120 992 118 459 121 910 119 235
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 13 029 12 282 10 980 11 663 10 973
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2016, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tau_003_sv.html