Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 794 593 752 198 734 365 697 762 744 396
S11 Yritykset 127 868 131 847 131 237 132 523 139 922
S121 Keskuspankki 51 141 55 900 54 928 45 908 71 227
S122 Muut rahalaitokset 329 680 284 124 278 718 241 297 256 000
S123 Rahamarkkinarahastot 2 765 2 732 2 657 2 553 2 397
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 68 673 67 995 64 061 67 503 66 075
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 23 437 23 930 24 484 24 810 25 335
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 27 064 25 368 25 722 26 229 27 537
S1311 Valtionhallinto 21 181 22 437 18 410 18 618 20 796
S1313 Paikallishallinto 482 427 447 458 459
S1314 Sosiaaliturvarahastot 128 217 124 101 121 667 125 144 122 592
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 084 13 337 12 035 12 718 12 056
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 800 469 748 599 734 761 705 805 754 513
S11 Yritykset 203 319 198 718 190 428 201 361 203 126
S121 Keskuspankki 10 748 11 437 11 344 11 538 11 859
S122 Muut rahalaitokset 408 731 366 737 364 047 319 789 362 847
S123 Rahamarkkinarahastot 42 46 47 36 72
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 19 223 18 857 17 704 18 747 18 791
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 35 351 33 169 35 546 36 975 36 380
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1 250 983 987 1 060 1 141
S1311 Valtionhallinto 113 573 111 849 107 766 109 339 113 225
S1313 Paikallishallinto 2 589 2 639 2 629 2 671 2 630
S1314 Sosiaaliturvarahastot 4 589 3 108 3 208 3 234 3 357
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 055 1 055 1 055 1 055 1 084
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -5 876 3 600 -396 -8 043 -10 117
S11 Yritykset -75 450 -66 871 -59 191 -68 838 -63 204
S121 Keskuspankki 40 393 44 462 43 584 34 370 59 367
S122 Muut rahalaitokset -79 051 -82 612 -85 329 -78 492 -106 848
S123 Rahamarkkinarahastot 2 724 2 686 2 610 2 517 2 325
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 49 450 49 138 46 357 48 756 47 284
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -11 914 -9 238 -11 062 -12 165 -11 046
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 814 24 385 24 735 25 170 26 396
S1311 Valtionhallinto -92 391 -89 412 -89 356 -90 721 -92 429
S1313 Paikallishallinto -2 107 -2 212 -2 183 -2 213 -2 171
S1314 Sosiaaliturvarahastot 123 628 120 992 118 459 121 910 119 235
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 029 12 282 10 980 11 663 10 973
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2016, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tau_003_fi.html