Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/03 2016/04
1. Bytesbalans 287 991 -129 -702
1.1 Varor 2 522 1 601 -12 -47
1.2 Tjänster -1 282 -1 091 -71 -102
1.3 Primära inkomster 1 193 2 630 170 -366
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 148 -217 -187
2. Kapitalbalans 202 119 -11 17
3. Finansiell balans -2 413 7 958 -3 610 9 387
3.1 Direktinvesteringar -16 976 7 239 -937 2 640
3.2 Portföljinvesteringar 631 -6 109 6 102 4 228
3.3 Övriga investeringar 19 253 9 994 -8 855 2 383
3.4 Finansiella derivat -5 102 -3 118 148 139
3.5 Valutareserv -219 -49 -67 -2
4. Restpost -2 902 6 848 -3 470 10 073
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2016, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tau_004_sv.html