Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/03 2016/04
1. Vaihtotase 287 991 -129 -702
1.1 Tavarat 2 522 1 601 -12 -47
1.2 Palvelut -1 282 -1 091 -71 -102
1.3 Ensitulo 1 193 2 630 170 -366
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 147 -2 148 -217 -187
2. Pääomatase 202 119 -11 17
3. Rahoitustase -2 413 7 958 -3 610 9 387
3.1 Suorat sijoitukset -16 976 7 239 -937 2 640
3.2 Arvopaperisijoitukset 631 -6 109 6 102 4 228
3.3 Muut sijoitukset 19 253 9 994 -8 855 2 383
3.4 Johdannaiset -5 102 -3 118 148 139
3.5 Valuuttavaranto -219 -49 -67 -2
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 902 6 848 -3 470 10 073
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2016, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tau_004_fi.html