Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/04 2016/05
1. Vaihtotase 287 1 228 -370 78
1.1 Tavarat 2 522 1 095 -49 69
1.2 Palvelut -1 282 -1 005 -106 -97
1.3 Ensitulo 1 193 3 286 -28 293
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 147 -2 148 -187 -187
2. Pääomatase 202 119 17 17
3. Rahoitustase -2 413 -4 196 445 -26
3.1 Suorat sijoitukset -16 976 9 291 2 989 2 448
3.2 Arvopaperisijoitukset 631 -6 108 4 228 -1 489
3.3 Muut sijoitukset 19 253 -7 027 -6 858 -2 442
3.4 Johdannaiset -5 102 -712 88 1 132
3.5 Valuuttavaranto -219 360 -2 325
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 902 -5 543 797 -121
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Heinonen 029 551 3373, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2016, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/05/mata_2016_05_2016-07-15_tau_004_fi.html