Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06
1. Bytesbalans -149 104 -129 -370 -364 -219
1.1 Varor -181 91 -12 -49 49 506
1.2 Tjänster -45 -61 -71 -106 -100 -108
1.3 Primära inkomster 293 290 170 -28 -125 -430
1.4 Sekundära inkomster -217 -217 -217 -187 -187 -187
2. Kapitalbalans -11 -11 -11 17 17 17
3. Finansiell balans -1 152 -804 -3 610 445 -477 3 642
3.1 Direktinvesteringar 9 923 3 461 -937 2 989 2 025 1 752
3.2 Portföljinvesteringar -12 912 -597 6 102 4 228 -1 489 -1 637
3.3 Övriga investeringar 3 385 -4 309 -8 855 -6 858 -2 435 2 561
3.4 Finansiella derivat -1 280 279 148 88 1 097 839
3.5 Valutareserv -267 363 -67 -2 325 127
4. Restpost -992 -897 -3 470 797 -130 3 844
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2016, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/06/mata_2016_06_2016-08-15_tau_001_sv.html