Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/kk
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06
1. Vaihtotase -149 104 -129 -370 -364 -219
1.1 Tavarat -181 91 -12 -49 49 506
1.2 Palvelut -45 -61 -71 -106 -100 -108
1.3 Ensitulo 293 290 170 -28 -125 -430
1.4 Tulojen uudelleenjako -217 -217 -217 -187 -187 -187
2. Pääomatase -11 -11 -11 17 17 17
3. Rahoitustase -1 152 -804 -3 610 445 -477 3 642
3.1 Suorat sijoitukset 9 923 3 461 -937 2 989 2 025 1 752
3.2 Arvopaperisijoitukset -12 912 -597 6 102 4 228 -1 489 -1 637
3.3 Muut sijoitukset 3 385 -4 309 -8 855 -6 858 -2 435 2 561
3.4 Johdannaiset -1 280 279 148 88 1 097 839
3.5 Valuuttavaranto -267 363 -67 -2 325 127
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -992 -897 -3 470 797 -130 3 844
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2016, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/06/mata_2016_06_2016-08-15_tau_001_fi.html