Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/05 2016/06
1. Vaihtotase 287 185 -364 -219
1.1 Tavarat 2 522 1 197 49 506
1.2 Palvelut -1 282 -913 -100 -108
1.3 Ensitulo 1 193 2 050 -125 -430
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 147 -2 148 -187 -187
2. Pääomatase 202 119 17 17
3. Rahoitustase -2 413 -6 022 -477 3 642
3.1 Suorat sijoitukset -16 976 16 388 2 025 1 752
3.2 Arvopaperisijoitukset 631 -12 129 -1 489 -1 637
3.3 Muut sijoitukset 19 253 -11 274 -2 435 2 561
3.4 Johdannaiset -5 102 772 1 097 839
3.5 Valuuttavaranto -219 220 325 127
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 902 -6 326 -130 3 844
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2016, Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/06/mata_2016_06_2016-08-15_tau_004_fi.html