Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -11 513 -21 969 -58 677 26 383 -36 183
S11 Yritykset -5 303 -6 324 -6 852 5 540 -13 890
S121 Keskuspankki 5 206 -850 -9 176 25 517 414
S122 Muut rahalaitokset -6 715 -10 129 -31 985 4 605 -10 446
S123 Rahamarkkinarahastot -23 -67 -97 -150 57
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 449 -200 990 -182 201
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 615 896 232 233 1 047
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -786 934 181 1 026 168
S1311 Valtionhallinto -1 362 -5 021 -8 694 -5 260 -11 110
S1313 Paikallishallinto 9 43 21 4 10
S1314 Sosiaaliturvarahastot -4 253 -1 494 -3 560 -5 046 -2 616
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -352 242 262 97 -15
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -16 459 -23 172 -53 766 31 465 -39 736
S11 Yritykset -6 185 -10 302 -4 430 5 895 -17 941
S121 Keskuspankki 734 -97 89 230 -10
S122 Muut rahalaitokset -3 237 -6 451 -39 606 34 989 -6 857
S123 Rahamarkkinarahastot 5 1 -11 36 -36
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -2 4 193 341 299
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 379 1 608 474 328 512
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -383 -9 56 46 -234
S1311 Valtionhallinto -3 456 -3 641 -6 342 -4 631 -10 015
S1313 Paikallishallinto 151 91 143 -41 -8
S1314 Sosiaaliturvarahastot -4 464 -4 375 -4 332 -5 728 -5 445
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - - - -1  
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 4 945 1 203 -4 912 -5 082 3 553
S11 Yritykset 883 3 978 -2 422 -355 4 050
S121 Keskuspankki 4 472 -752 -9 265 25 287 424
S122 Muut rahalaitokset -3 479 -3 678 7 621 -30 384 -3 589
S123 Rahamarkkinarahastot -28 -68 -86 -186 93
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 451 -204 798 -524 -98
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 235 -712 -242 -95 535
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -402 943 125 979 402
S1311 Valtionhallinto 2 094 -1 380 -2 352 -629 -1 095
S1313 Paikallishallinto -141 -48 -122 45 18
S1314 Sosiaaliturvarahastot 212 2 881 773 681 2 828
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -352 242 262 98 -15
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2016, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/07/mata_2016_07_2016-09-15_tau_002_fi.html