Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 750 656 736 215 701 761 752 015 735 864
S11 Yritykset 130 394 132 988 136 224 148 820 140 557
S121 Keskuspankki 55 899 54 928 45 908 71 167 72 186
S122 Muut rahalaitokset 284 495 279 281 241 994 256 691 245 930
S123 Rahamarkkinarahastot 2 732 2 657 2 553 2 397 2 451
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 67 873 63 885 67 462 65 950 66 854
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 23 545 24 175 24 262 24 385 24 965
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 449 25 772 26 391 27 750 28 111
S1311 Valtionhallinto 22 356 18 290 18 431 20 762 16 319
S1313 Paikallishallinto 498 553 525 526 536
S1314 Sosiaaliturvarahastot 124 138 121 650 125 326 121 527 126 091
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 278 12 035 12 685 12 041 11 865
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 745 477 732 117 700 468 752 537 731 867
S11 Yritykset 193 624 184 706 193 497 198 121 186 040
S121 Keskuspankki 11 437 11 344 11 538 11 639 11 921
S122 Muut rahalaitokset 367 906 365 862 322 231 365 365 358 548
S123 Rahamarkkinarahastot 46 47 36 72 36
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 18 857 17 704 18 833 18 791 19 137
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 33 869 36 609 37 226 36 894 36 737
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 873 869 934 1 012 792
S1311 Valtionhallinto 111 850 107 767 108 868 113 226 111 150
S1313 Paikallishallinto 2 850 2 946 3 017 2 976 2 968
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 108 3 208 3 234 3 357 3 484
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 055 1 055 1 055 1 084 1 055
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 5 180 4 098 1 293 -522 3 997
S11 Yritykset -63 231 -51 718 -57 274 -49 301 -45 483
S121 Keskuspankki 44 462 43 584 34 370 59 527 60 265
S122 Muut rahalaitokset -83 412 -86 580 -80 237 -108 673 -112 618
S123 Rahamarkkinarahastot 2 686 2 610 2 517 2 325 2 415
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 49 016 46 181 48 629 47 159 47 717
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -10 324 -12 434 -12 963 -12 509 -11 772
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 24 576 24 903 25 457 26 738 27 319
S1311 Valtionhallinto -89 494 -89 477 -90 437 -92 464 -94 831
S1313 Paikallishallinto -2 352 -2 393 -2 491 -2 450 -2 432
S1314 Sosiaaliturvarahastot 121 029 118 442 122 092 118 170 122 607
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 223 10 980 11 630 10 957 10 810
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2016, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/07/mata_2016_07_2016-09-15_tau_003_fi.html