Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/06 2016/07
1. Bytesbalans -870 -1 583 -304 -421
1.1 Varor 1 865 330 489 -7
1.2 Tjänster -1 608 -1 427 -258 -51
1.3 Primära inkomster 1 194 1 353 -388 -230
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 838 -147 -133
2. Kapitalbalans 160 94 15 17
3. Finansiell balans -2 024 -7 404 3 799 -2 370
3.1 Direktinvesteringar -15 764 15 815 1 806 602
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -18 672 -1 645 -2 499
3.3 Övriga investeringar 21 810 -5 330 2 726 251
3.4 Finansiella derivat -5 047 525 785 -549
3.5 Valutareserv -219 258 127 -175
4. Restpost -1 314 -5 915 4 088 -1 966
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/07/mata_2016_07_2016-09-15_tau_004_sv.html