Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/06 2016/07
1. Vaihtotase -870 -1 583 -304 -421
1.1 Tavarat 1 865 330 489 -7
1.2 Palvelut -1 608 -1 427 -258 -51
1.3 Ensitulo 1 194 1 353 -388 -230
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 321 -1 838 -147 -133
2. Pääomatase 160 94 15 17
3. Rahoitustase -2 024 -7 404 3 799 -2 370
3.1 Suorat sijoitukset -15 764 15 815 1 806 602
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 805 -18 672 -1 645 -2 499
3.3 Muut sijoitukset 21 810 -5 330 2 726 251
3.4 Johdannaiset -5 047 525 785 -549
3.5 Valuuttavaranto -219 258 127 -175
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 314 -5 915 4 088 -1 966
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2016, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/07/mata_2016_07_2016-09-15_tau_004_fi.html