Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08
1. Bytesbalans -209 50 -187 -851 -447 -304 -442 -166
1.1 Varor -268 5 -63 -71 27 489 -28 -302
1.2 Tjänster -12 -29 -39 -255 -250 -258 -56 -71
1.3 Primära inkomster 287 291 131 -377 -77 -388 -225 301
1.4 Sekundära inkomster -216 -216 -216 -147 -147 -147 -133 -95
2. Kapitalbalans -11 -11 -11 15 15 15 17 13
3. Finansiell balans -1 046 -842 -3 193 66 -312 3 799 -2 422 -2 261
3.1 Direktinvesteringar 9 919 3 463 -965 2 635 2 086 1 806 522 -957
3.2 Portföljinvesteringar -12 893 -579 6 120 4 228 -1 489 -1 645 -2 499 3 198
3.3 Övriga investeringar 3 547 -4 309 -8 445 -6 862 -2 435 2 726 251 -5 111
3.4 Finansiella derivat -1 353 219 164 67 1 202 785 -520 510
3.5 Valutareserv -267 363 -67 -2 325 127 -175 99
4. Restpost -826 -882 -2 995 902 120 4 088 -1 998 -2 108
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2016, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/08/mata_2016_08_2016-10-14_tau_001_sv.html