Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/kk
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08
1. Vaihtotase -209 50 -187 -851 -447 -304 -442 -166
1.1 Tavarat -268 5 -63 -71 27 489 -28 -302
1.2 Palvelut -12 -29 -39 -255 -250 -258 -56 -71
1.3 Ensitulo 287 291 131 -377 -77 -388 -225 301
1.4 Tulojen uudelleenjako -216 -216 -216 -147 -147 -147 -133 -95
2. Pääomatase -11 -11 -11 15 15 15 17 13
3. Rahoitustase -1 046 -842 -3 193 66 -312 3 799 -2 422 -2 261
3.1 Suorat sijoitukset 9 919 3 463 -965 2 635 2 086 1 806 522 -957
3.2 Arvopaperisijoitukset -12 893 -579 6 120 4 228 -1 489 -1 645 -2 499 3 198
3.3 Muut sijoitukset 3 547 -4 309 -8 445 -6 862 -2 435 2 726 251 -5 111
3.4 Johdannaiset -1 353 219 164 67 1 202 785 -520 510
3.5 Valuuttavaranto -267 363 -67 -2 325 127 -175 99
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -826 -882 -2 995 902 120 4 088 -1 998 -2 108
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2016, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/08/mata_2016_08_2016-10-14_tau_001_fi.html