Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/07 2016/08
1. Bytesbalans -870 -1 922 -442 -166
1.1 Varor 1 865 76 -28 -302
1.2 Tjänster -1 608 -1 491 -56 -71
1.3 Primära inkomster 1 194 1 332 -225 301
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 838 -133 -95
2. Kapitalbalans 160 94 17 13
3. Finansiell balans -2 024 -6 631 -2 422 -2 261
3.1 Direktinvesteringar -15 764 15 539 522 -957
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -17 099 -2 499 3 198
3.3 Övriga investeringar 21 810 -6 701 251 -5 111
3.4 Finansiella derivat -5 047 1 301 -520 510
3.5 Valutareserv -219 330 -175 99
4. Restpost -1 314 -4 804 -1 998 -2 108
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/08/mata_2016_08_2016-10-14_tau_004_sv.html