Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/07 2016/08
1. Vaihtotase -870 -1 922 -442 -166
1.1 Tavarat 1 865 76 -28 -302
1.2 Palvelut -1 608 -1 491 -56 -71
1.3 Ensitulo 1 194 1 332 -225 301
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 321 -1 838 -133 -95
2. Pääomatase 160 94 17 13
3. Rahoitustase -2 024 -6 631 -2 422 -2 261
3.1 Suorat sijoitukset -15 764 15 539 522 -957
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 805 -17 099 -2 499 3 198
3.3 Muut sijoitukset 21 810 -6 701 251 -5 111
3.4 Johdannaiset -5 047 1 301 -520 510
3.5 Valuuttavaranto -219 330 -175 99
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 314 -4 804 -1 998 -2 108
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2016, Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/08/mata_2016_08_2016-10-14_tau_004_fi.html