Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/08 2016/09
1. Bytesbalans -870 -2 430 -166 -167
1.1 Varor 1 865 62 -302 94
1.2 Tjänster -1 608 -1 545 -71 -86
1.3 Primära inkomster 1 194 892 301 -79
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 838 -95 -95
2. Kapitalbalans 160 94 13 13
3. Finansiell balans -2 024 -10 870 -2 261 254
3.1 Direktinvesteringar -15 764 16 223 -957 1 354
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -7 879 3 198 3 407
3.3 Övriga investeringar 21 810 -20 217 -5 111 -3 736
3.4 Finansiella derivat -5 047 684 510 -912
3.5 Valutareserv -219 318 99 140
4. Restpost -1 314 -8 535 -2 108 408
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/09/mata_2016_09_2016-11-15_tau_004_sv.html