Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/08 2016/09
1. Vaihtotase -870 -2 430 -166 -167
1.1 Tavarat 1 865 62 -302 94
1.2 Palvelut -1 608 -1 545 -71 -86
1.3 Ensitulo 1 194 892 301 -79
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 321 -1 838 -95 -95
2. Pääomatase 160 94 13 13
3. Rahoitustase -2 024 -10 870 -2 261 254
3.1 Suorat sijoitukset -15 764 16 223 -957 1 354
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 805 -7 879 3 198 3 407
3.3 Muut sijoitukset 21 810 -20 217 -5 111 -3 736
3.4 Johdannaiset -5 047 684 510 -912
3.5 Valuuttavaranto -219 318 99 140
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 314 -8 535 -2 108 408
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2016, Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/09/mata_2016_09_2016-11-15_tau_004_fi.html