Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin -21 969 -58 677 26 518 -36 102 -19 137
S11 Icke-finansiella företag -6 324 -6 852 5 673 -13 940 -6 474
S121 Centralbanken -850 -9 176 25 517 414 11 649
S122 Övriga monetära finansinstitut -10 129 -31 985 4 605 -10 446 -18 018
S123 Penningmarknadsfonder -67 -97 -150 57 13
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -200 990 -182 201 2 125
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 896 232 233 1 077 1 552
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 934 181 1 026 174 335
S1311 Staten -5 021 -8 694 -5 258 -11 108 -6 193
S1313 Lokalförvaltning 43 21 4 10 6
S1314 Socialskyddsfonder -1 494 -3 560 -5 046 -2 588 -4 382
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 242 262 97 48 252
Skulder S1 Totala ekonomin -23 172 -53 766 31 554 -39 878 -14 789
S11 Icke-finansiella företag -10 302 -4 430 5 984 -17 990 -4 574
S121 Centralbanken -97 89 230 -10 267
S122 Övriga monetära finansinstitut -6 451 -39 606 34 989 -6 857 -906
S123 Penningmarknadsfonder 1 -11 36 -36 20
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 4 193 341 212 96
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 608 474 329 505 -135
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -9 56 46 -233 54
S1311 Staten -3 641 -6 342 -4 631 -10 015 -3 781
S1313 Lokalförvaltning 91 143 -41 -8 -13
S1314 Socialskyddsfonder -4 375 -4 332 -5 728 -5 445 -5 816
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer - - -1   -
Netto S1 Totala ekonomin 1 203 -4 912 -5 036 3 776 -4 348
S11 Icke-finansiella företag 3 978 -2 422 -310 4 050 -1 900
S121 Centralbanken -752 -9 265 25 287 424 11 382
S122 Övriga monetära finansinstitut -3 678 7 621 -30 384 -3 589 -17 112
S123 Penningmarknadsfonder -68 -86 -186 93 -7
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -204 798 -524 -11 2 030
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -712 -242 -95 572 1 687
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 943 125 979 407 280
S1311 Staten -1 380 -2 352 -627 -1 093 -2 412
S1313 Lokalförvaltning -48 -122 45 18 18
S1314 Socialskyddsfonder 2 881 773 681 2 857 1 434
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 242 262 98 48 252
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2016, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tau_002_sv.html