Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -21 969 -58 677 26 518 -36 102 -19 137
S11 Yritykset -6 324 -6 852 5 673 -13 940 -6 474
S121 Keskuspankki -850 -9 176 25 517 414 11 649
S122 Muut rahalaitokset -10 129 -31 985 4 605 -10 446 -18 018
S123 Rahamarkkinarahastot -67 -97 -150 57 13
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -200 990 -182 201 2 125
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 896 232 233 1 077 1 552
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 934 181 1 026 174 335
S1311 Valtionhallinto -5 021 -8 694 -5 258 -11 108 -6 193
S1313 Paikallishallinto 43 21 4 10 6
S1314 Sosiaaliturvarahastot -1 494 -3 560 -5 046 -2 588 -4 382
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 242 262 97 48 252
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -23 172 -53 766 31 554 -39 878 -14 789
S11 Yritykset -10 302 -4 430 5 984 -17 990 -4 574
S121 Keskuspankki -97 89 230 -10 267
S122 Muut rahalaitokset -6 451 -39 606 34 989 -6 857 -906
S123 Rahamarkkinarahastot 1 -11 36 -36 20
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 4 193 341 212 96
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 608 474 329 505 -135
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -9 56 46 -233 54
S1311 Valtionhallinto -3 641 -6 342 -4 631 -10 015 -3 781
S1313 Paikallishallinto 91 143 -41 -8 -13
S1314 Sosiaaliturvarahastot -4 375 -4 332 -5 728 -5 445 -5 816
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - - -1   -
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1 203 -4 912 -5 036 3 776 -4 348
S11 Yritykset 3 978 -2 422 -310 4 050 -1 900
S121 Keskuspankki -752 -9 265 25 287 424 11 382
S122 Muut rahalaitokset -3 678 7 621 -30 384 -3 589 -17 112
S123 Rahamarkkinarahastot -68 -86 -186 93 -7
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -204 798 -524 -11 2 030
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -712 -242 -95 572 1 687
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 943 125 979 407 280
S1311 Valtionhallinto -1 380 -2 352 -627 -1 093 -2 412
S1313 Paikallishallinto -48 -122 45 18 18
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2 881 773 681 2 857 1 434
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 242 262 98 48 252
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2016, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tau_002_fi.html