Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 736 215 701 761 753 025 737 720 739 323
S11 Yritykset 132 988 136 224 149 542 142 383 142 395
S121 Keskuspankki 54 928 45 908 71 167 72 186 83 781
S122 Muut rahalaitokset 279 281 241 994 256 691 245 930 225 070
S123 Rahamarkkinarahastot 2 657 2 553 2 397 2 451 2 459
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 63 885 67 462 65 950 66 854 70 668
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 24 175 24 262 24 648 24 970 27 342
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 772 26 391 27 750 28 111 28 770
S1311 Valtionhallinto 18 290 18 431 20 787 16 346 15 832
S1313 Paikallishallinto 553 525 526 536 548
S1314 Sosiaaliturvarahastot 121 650 125 326 121 527 126 091 129 755
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 035 12 685 12 041 11 863 12 702
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 732 117 700 468 752 668 726 191 733 171
S11 Yritykset 184 706 193 497 198 310 186 590 194 009
S121 Keskuspankki 11 344 11 538 11 639 11 921 12 242
S122 Muut rahalaitokset 365 862 322 231 365 365 358 548 353 998
S123 Rahamarkkinarahastot 47 36 72 36 56
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 17 704 18 833 18 791 19 137 20 510
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 36 609 37 226 36 837 36 730 37 554
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 869 934 1 012 792 852
S1311 Valtionhallinto 107 767 108 868 113 226 104 931 106 786
S1313 Paikallishallinto 2 946 3 017 2 976 2 968 2 955
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 208 3 234 3 357 3 484 3 156
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 055 1 055 1 084 1 055 1 055
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 4 098 1 293 358 11 529 6 151
S11 Yritykset -51 718 -57 274 -48 767 -44 206 -51 614
S121 Keskuspankki 43 584 34 370 59 527 60 265 71 539
S122 Muut rahalaitokset -86 580 -80 237 -108 673 -112 618 -128 928
S123 Rahamarkkinarahastot 2 610 2 517 2 325 2 415 2 403
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 46 181 48 629 47 159 47 717 50 159
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -12 434 -12 963 -12 189 -11 760 -10 212
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 24 903 25 457 26 738 27 319 27 919
S1311 Valtionhallinto -89 477 -90 437 -92 440 -88 586 -90 954
S1313 Paikallishallinto -2 393 -2 491 -2 450 -2 432 -2 407
S1314 Sosiaaliturvarahastot 118 442 122 092 118 170 122 607 126 599
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10 980 11 630 10 957 10 808 11 647
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2016, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tau_003_fi.html