Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/09 2016/10
1. Vaihtotase -870 -1 498 261 261
1.1 Tavarat 1 865 584 263 18
1.2 Palvelut -1 608 -2 213 -193 -113
1.3 Ensitulo 1 194 2 002 310 496
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 321 -1 871 -119 -141
2. Pääomatase 160 95 15 13
3. Rahoitustase -2 024 -11 596 91 -1 059
3.1 Suorat sijoitukset -15 764 15 939 729 487
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 805 -8 251 3 862 1 799
3.3 Muut sijoitukset 21 810 -19 743 -3 784 -2 558
3.4 Johdannaiset -5 047 140 -856 -791
3.5 Valuuttavaranto -219 320 140 3
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 314 -10 193 -184 -1 332
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2016, Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tau_004_fi.html