Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

   
2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11
1. Bytesbalans -233 -256 19 261 248 195
1.1 Varor 513 22 -140 263 23 64
1.2 Tjänster -309 -174 -184 -193 -115 -110
1.3 Primära inkomster -290 15 462 310 480 383
1.4 Sekundära inkomster -147 -119 -119 -119 -141 -141
2. Kapitalbalans 15 15 15 15 13 13
3. Finansiell balans 3 873 -2 310 -2 129 91 -81 -4 732
3.1 Direktinvesteringar 1 836 345 -941 729 486 -163
3.2 Portföljinvesteringar -1 558 -2 275 3 317 3 862 2 776 -8 176
3.3 Övriga investeringar 2 725 249 -5 115 -3 784 -2 558 3 404
3.4 Finansiella derivat 744 -453 511 -856 -789 231
3.5 Valutareserv 127 -175 99 140 3 -28
4. Restpost 4 092 -2 069 -2 163 -184 -342 -4 940
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2016, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/11/mata_2016_11_2017-01-13_tau_001_sv.html