Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa

   
2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11
1. Vaihtotase -233 -256 19 261 248 195
1.1 Tavarat 513 22 -140 263 23 64
1.2 Palvelut -309 -174 -184 -193 -115 -110
1.3 Ensitulo -290 15 462 310 480 383
1.4 Tulojen uudelleenjako -147 -119 -119 -119 -141 -141
2. Pääomatase 15 15 15 15 13 13
3. Rahoitustase 3 873 -2 310 -2 129 91 -81 -4 732
3.1 Suorat sijoitukset 1 836 345 -941 729 486 -163
3.2 Arvopaperisijoitukset -1 558 -2 275 3 317 3 862 2 776 -8 176
3.3 Muut sijoitukset 2 725 249 -5 115 -3 784 -2 558 3 404
3.4 Johdannaiset 744 -453 511 -856 -789 231
3.5 Valuuttavaranto 127 -175 99 140 3 -28
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 4 092 -2 069 -2 163 -184 -342 -4 940
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2016, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/11/mata_2016_11_2017-01-13_tau_001_fi.html