Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/10 2016/11
1. Bytesbalans -870 -1 318 248 195
1.1 Varor 1 865 691 23 64
1.2 Tjänster -1 608 -2 172 -115 -110
1.3 Primära inkomster 1 194 2 035 480 383
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 871 -141 -141
2. Kapitalbalans 160 95 13 13
3. Finansiell balans -2 024 -7 353 -81 -4 732
3.1 Direktinvesteringar -15 764 18 848 486 -163
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -11 350 2 776 -8 176
3.3 Övriga investeringar 21 810 -15 058 -2 558 3 404
3.4 Finansiella derivat -5 047 -272 -789 231
3.5 Valutareserv -219 479 3 -28
4. Restpost -1 314 -6 130 -342 -4 940
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/11/mata_2016_11_2017-01-13_tau_004_sv.html