Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 12 kk:n liukuva summa 2016/10 2016/11
1. Vaihtotase -870 -1 318 248 195
1.1 Tavarat 1 865 691 23 64
1.2 Palvelut -1 608 -2 172 -115 -110
1.3 Ensitulo 1 194 2 035 480 383
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 321 -1 871 -141 -141
2. Pääomatase 160 95 13 13
3. Rahoitustase -2 024 -7 353 -81 -4 732
3.1 Suorat sijoitukset -15 764 18 848 486 -163
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 805 -11 350 2 776 -8 176
3.3 Muut sijoitukset 21 810 -15 058 -2 558 3 404
3.4 Johdannaiset -5 047 -272 -789 231
3.5 Valuuttavaranto -219 479 3 -28
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 314 -6 130 -342 -4 940
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2016, Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/11/mata_2016_11_2017-01-13_tau_004_fi.html