Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

   
2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12
1. Bytesbalans -256 19 261 248 132 -297
1.1 Varor 22 -140 263 23 4 -305
1.2 Tjänster -174 -184 -193 -115 -114 -122
1.3 Primära inkomster 15 462 310 480 383 271
1.4 Sekundära inkomster -119 -119 -119 -141 -141 -141
2. Kapitalbalans 15 15 15 13 13 13
3. Finansiell balans -2 310 -2 129 91 -81 -5 003 4 987
3.1 Direktinvesteringar 345 -941 729 486 -180 930
3.2 Portföljinvesteringar -2 275 3 317 3 862 2 776 -8 179 -575
3.3 Övriga investeringar 249 -5 115 -3 784 -2 558 3 076 5 298
3.4 Finansiella derivat -453 511 -856 -789 307 -688
3.5 Valutareserv -175 99 140 3 -28 21
4. Restpost -2 069 -2 163 -184 -342 -5 149 5 271
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2016, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/12/mata_2016_12_2017-02-15_tau_001_sv.html