Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa

   
2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12
1. Vaihtotase -256 19 261 248 132 -297
1.1 Tavarat 22 -140 263 23 4 -305
1.2 Palvelut -174 -184 -193 -115 -114 -122
1.3 Ensitulo 15 462 310 480 383 271
1.4 Tulojen uudelleenjako -119 -119 -119 -141 -141 -141
2. Pääomatase 15 15 15 13 13 13
3. Rahoitustase -2 310 -2 129 91 -81 -5 003 4 987
3.1 Suorat sijoitukset 345 -941 729 486 -180 930
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 275 3 317 3 862 2 776 -8 179 -575
3.3 Muut sijoitukset 249 -5 115 -3 784 -2 558 3 076 5 298
3.4 Johdannaiset -453 511 -856 -789 307 -688
3.5 Valuuttavaranto -175 99 140 3 -28 21
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 069 -2 163 -184 -342 -5 149 5 271
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2016, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/12/mata_2016_12_2017-02-15_tau_001_fi.html